Quý khách hàng có những thắc mắc về dịch vụ của bệnh viện chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết bằng cách gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ xem xét và trả lời đến quý khách.
Hỏi

E đăng ký bh ở BV Hoàng Viết Thắng, nhưng muốn sinh ở BV Đại học Y, e muốn xin giấy chuyển viện thì làm thế nào ạ

gửi ngày 26/02/2021 bởi Mai Thị Thanh Nhàn (Email: maithanhnhan120@gmail.com)
Trả lời

Chào chị, giấy chuyển viện sẽ được cấp tại đơn vị đăng ký bảo hiểm ban đầu của chị (là BV Hoàng Viết Thắng) chuyển qua Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Thông tin đến chị

Quản trị Website Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế - PH

  Các câu hỏi khác
[ Trở lại ]   [ Các câu hỏi khác ]