Thông báo mời chào giá Bình chứa ni-tơ lỏng trữ phôi

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế đang có kế hoạch mua sắm Bình chứa ni-tơ lỏng trữ phôi phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

Bệnh viện thông báo đến Quý Công ty tham gia báo giá với đầy đủ thông tin như sau: