Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức – người lao động năm học 2022-2023

Ngày 22/11, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức – người lao động năm học 2022-2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị có Ban giám đốc Bệnh viện Trường, Ban giám hiệu Nhà Trường, Trưởng, Phó các Khoa, Phòng, Trung tâm, Đơn vị và hơn 200 cán bộ là các đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu từ hội nghị cơ sở.

Tại buổi hội nghị, các thành viên của Đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo tổng kết tình hình tổ chức Hội nghị VC-NLĐ cấp cơ sở, báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Bệnh viện, và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, đề xuất của các Khoa, Phòng, Đơn vị thông qua Hội nghị cơ sở.

Nhận được nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng từ các cán bộ viên chức, PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng – Giám đốc Bệnh viện đã phản hồi, giải đáp các ý kiến, và nhận được sự đồng tình cao từ các đại biểu tham dự. Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, tích cực, từ đó đề cao quyết tâm phát triển Bệnh viện đạt chuẩn bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế.