Hưởng ứng Ngày Đái tháo đường Thế giới 14.11 - Giáo dục để bảo vệ ngày mai

Năm 1991 Hiệp hội đái tháo đường Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn ngày 14/11 hằng năm là "Ngày thế giới phòng, chống đái tháo đường"; và Ngày 14/11 cũng đã trở thành một ngày chính thức của Liên Hiệp Quốc vào năm 2006, để kêu gọi tất cả mọi người có trách nhiệm quan tâm đến bệnh đái tháo đường, nâng cao hiểu biết và đưa ra hành động cụ thể để kiểm soát căn bệnh thế kỷ này.

Chủ đề của Ngày đái tháo đường Thế giới giai đoạn năm 2021-2023 là "Tiếp cận chăm sóc bệnh đái tháo đường" với mục đích mang đến sự thay đổi cho hơn nửa tỷ người trên thế giới đang sống chung với bệnh đái tháo đường.

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế hưởng ứng “Ngày Đái tháo đường Thế giới 14.11” nhằm mục đích đẩy mạnh việc Giáo dục và thúc đẩy các hành động quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận với insulin và các thiết bị y tế để điều trị và chăm sóc người bệnh đái tháo đường tốt hơn.